CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÂN CÂY LỚP HÀNH VÀ NHÓM QUYẾT

1. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Hành

Thân cây lớp Hành chỉ có cấu tạo cấp một.

Thân cây lớp Hành

Thân cây lớp Hành cũng gồm ba phần như thân cây lớp Ngọc lan: Biểu bì, vỏ và trụ giữa. Tuy nhiên, đặc điểm khác là không có mô dày; vai trò nâng đỡ được đảm nhận bởi các vòng mô cứng đặt dưới biểu bì hoặc trong trụ bì và xung quanh các bó libe gỗ.

Ngoài ra, các bó libe gỗ trong trụ giữa rất nhiều và xếp không có trật tự, nhưng thường người ta hay nói là xếp thành nhiều vòng để phân biệt với cấu tạo cấp một của thân cây thuộc lớp Ngọc lan trong đó chỉ có mỗi một vòng bó libe gỗ.

Số lượng các mạch gỗ trong bó libe gỗ của các cây lớp Hành thường chỉ có ít, đôi khi chỉ gồm có một hai mạch rất to. Cũng có khi các mạch gỗ xếp thành hình chữ V, kẹp libe vào giữa (bó đồng tâm). Vì không có tầng sinh gỗ nên các bó dẫn của cây lớp Hành gọi là bó mạch kín.

Ở thân các cây lớp Hành không có cấu tạo cấp hai, trừ vài ngoại lệ như ở cây Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata Prain.), Huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagne.), Huyết dụ (Cordyline fruticosa A. Cheval.), Bồng bồng (Dracaena angustifolia Roxb.).

2. Cấu tạo giải phẫu thân cây thuộc nhóm Quyết

Đại diện cho nhóm này là cây thuộc họ Dương xỉ (Polypodiaceae). Thân rễ của nó có cấu tạo nhiều trụ giữa rất đặc biệt.

Từ ngoài vào có các lớp tế bào sau: ngoài cùng là lớp biểu bì, tiếp đến là mô mềm bao lấy nhiều trụ giữa; mỗi một trụ giữa được bao bọc bởi một lớp nội bì và một lớp trụ bì; ở giữa là một bó gỗ cấu tạo chủ yếu bởi các mạch ngăn hình thang, xung quanh là libe. Đó là các bó mạch đồng tâm.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *