ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA BIỂU BÌ

1. Đặc điểm cấu tạo

Biểu bì là một trong hai loại mô che chở của thực vật, được cấu tạo bởi một lớp tế bào sống bao bọc các phần của cây. Vách ngoài của tế bào đã hóa cutin thành tầng cutin không thấm nước và khí, có thể nhuộm xanh bởi phẩm lục iot hoặc xanh methylen.

Trong tế bào không có lạp lục, trừ ở một số cây mọc chỗ râm như Dương xỉ thường (Cyclosorus parasiticus Farw.). Tế bào biểu bì bao giờ cũng xếp xít vào nhau, đôi khi còn mắc chặt vào nhau nhờ những vách ngoằn ngoèo như ở lá cây Dương xỉ.

Khi bóc biểu bì soi trên kính hiển vi hoặc khi nghiên cứu bột cây thuốc, ta thấy biểu bì cấu tạo bởi những tế bào hình chữ nhật (lá Hành – Allium ascalonicum L.), hình nhiều góc (lá Dứa Mỹ – Agave americans L. var. marginata Baill.), v.v…

Tế bào biểu bì đôi khi còn chứa lạp không màu và các chất antocian hòa tan trong không bào, làm cho biểu bì có màu tím như ở lá cây Lẻ bạn (Tradescantia discolor L’Her.), cây Thài lài tía (Tradescantia zebrina Hort, ex Loudon).

Dưới biểu bì có 1-2 lớp tế bào hạ bì là những lớp tế bào chứa đầy nước và kích thước lớn hơn tế bào biểu bì, ở ngay dưới biểu bì trước lớp mô giậu. Hạ bì có thể gặp ở lá Đa (Ficus altissima Blume), lá Trúc đào (Nerium oleander L.).

2. Ứng dụng của lỗ khí và lông che chở

Hai bộ phận rất quan trọng đối với việc kiểm nghiệm dược liệu đó là lỗ khí và lông che chở.

Biểu bì

2.1. Lỗ khí

Lỗ khí là những lỗ thủng , dùng để trao đổi khí. Mỗi lỗ khí cấu tạo bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bào lỗ khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe lỗ khí thông với một khoảng trống ở dưới gọi là khoang dưới lỗ khí.

2.2. Lông che chở

Lông che chở là những tế bào mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò bảo vệ, hoặc để giảm bớt sự thoát hơi nước.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *