ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA GỖ TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm của gỗ trong mô dẫn

Gỗ là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Gỗ trong mô dẫn thường bị nhuộm xanh trong phương pháp nhuộm kép.

Gỗ là một mô phức tạp, bao gồm ba thành phần chính: Mạch ngăn hoặc mạch thông, sợi gỗ và mô mềm gỗ.

2. Các thành phần của gỗ

2.1. Mạch ngănmạch thông

Là các yếu tố dẫn nhựa nguyên cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nhau, song song với trục của cơ quan thành những ống dẫn đi từ dưới lên trên.

2.1.1. Mạch ngăn

Các tế bào đó còn các vách ngăn ngang được gọi là mạch ngăn. Mạch ngăn là những tế bào hình thoi, chết, hai đầu nhọn xếp nối tiếp nhau thành một hệ thống dẫn truyền.

2.1.2. Mạch thông

Các vách ngăn đã biến mất, tạo thành những ống thông suốt, được gọi là mạch thông hay mạch gỗ. Mạch gỗ là những tế bào dài trung bình 10 – 15cm, có thể dài tới 3 – 5m ở các dây leo, xếp nối tiếp nhau thành dãy dọc trong cây. Các mạch thông có trong các cơ quan đã trưởng thành, không mọc dài được nữa, tạo thành phần gỗ gọi là hậu mộc

2.2. Sợi gỗ

Là những tế bào chết, hình thoi dài, có khoang tế bào hẹp, vách dày hóa gỗ, trên đó có ống nhỏ trao đổi đi xuyên qua. Các sợi gỗ làm nhiệm vụ nâng đỡ.

2.3. Mô mềm gỗ

Cấu tạo bởi những tế bào sống, làm nhiệm vụ dự trữ, vách có thể hóa gỗ hoặc vẫn mỏng và bằng cellulose.

Tia ruột là những dải tế bào mô mềm, vách bằng cellulose, kéo dài theo hướng xuyên tâm, đi xuyên qua các lớp gỗ cấp hai và libe cấp hai giúp cho việc trao đổi chất giữa trung tâm với phần vỏ.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

 

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *