Hình Thái Học Thực Vật

Featured posts

Hình Thái Học Thực Vật

LÁ CÂY

MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi thực tập xong bài này, sinh viên phải: Trình bày và vẽ được các đặc điểm hình thái của một lá.  Phân biệt và vẽ được cấu tạo giải phẫu của các loại lá cây đại diện cho lớp Ngọc lan và lớp Hành.  Làm được thành thạo tiêu......

THÂN CÂY

MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi thực tập xong bài này, sinh viên phải: Trình bày và vẽ được các đặc điểm hình thái của thân cây và phân biệt được các loại thân cây. Phân biệt được cấu tạo cấp một và cấp hai của các loại thân cây lớp Ngọc lan và lớp......

Hình thái của rễ

Các phần của rễ cây Nhận dạng các phần của một rễ: Quan sát trên rễ đậu non. Nhận dạng các phần của rễ bằng mắt thường hoặc kính lúp. Quan sát từ dưới lên trên thấy cây đậu non có một rễ cái là rễ chính mọc tiếp theo trục của thân, phát triển......

TẾ BÀO VÀ MÔ THỰC VẬT

Làm tiêu bản tế bào và mô thực vật Làm tiêu bản biểu bì lá Náng và biểu bì Hành khô bằng phương pháp bóc, lên tiêu bản theo phương pháp giọt ép với dung dịch lên tiêu bản là Kali iodua. Làm tiêu bản vi phẫu của 3 mẫu thân Hương nhu, thân Trầu......

Phương pháp làm tiêu bản vi học thực vật

Để làm được một tiêu bản vi học thực vật, cần tiến hành theo các bước sau: Chọn mẫu Thường là mẫu tươi hoặc mẫu ngâm trong cồn 70 độ. Đối với mẫu vật là lá thì hình dạng lá phải còn nguyên vẹn, chọn những lá không già quá nhưng cũng không non quá......

CÁC HÌNH THÁI BIẾN ĐỔI CỦA LÁ (LÁ BIẾN ĐỔI)

Dựa trên sự phân nhánh của cuống lá, lá được chia thành hai loại là lá đơn và lá kép 1. Các hình thái biến đổi của lá (Lá biến đổi) Lá biến đổi hình dạng hay cấu tạo (biến đổi từng phần hay toàn bộ) để thích nghi với hoàn cảnh sống và chức năng.......

PHÂN LOẠI LÁ CÂY

PHÂN LOẠI LÁ CÂY DỰA TRÊN: Sự phân nhánh của cuống lá Hình dạng của phiến lá Hình dạng gốc lá Hình dạng ngọn lá Hình dạng mép phiến lá 1. Hình dạng gốc lá Phân loại lá cây theo hình dạng của gốc lá, có các loại sau: Gốc lá hình tim với phiến lá giống......

CÁC LOẠI LÁ CÂY

PHÂN LOẠI LÁ CÂY DỰA TRÊN: Sự phân nhánh của cuống lá Hình dạng của phiến lá Hình dạng gốc lá Hình dạng ngọn lá Hình dạng mép phiến lá 1. Sự phân nhánh của cuống lá Căn cứ vào sự phân nhánh của cuống lá, thông thường lá được chia thành hai loại là......

CÁC DẠNG GÂN LÁ

Gân lá là bộ khung nâng đỡ lá, trong đó có các bó mạch, mô nâng đỡ Trong một lá cây thường có gân chính và các gân phụ cấp một và hai. Tùy theo cách xếp đặt của gân lá trên phiến lá ta có các kiểu gân lá chính sau: A. Gân hình......

2 Comments

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA LÁ CÂY

Lá cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. 1. Định nghĩa Lá cây là một cơ quan sinh dưỡng của cây mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối xứng qua một mặt phẳng và đảm nhận chức năng sinh dưỡng rất quan trọng như sự quang hợp, sự hô......