ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ CỨNG

1. Đặc điểm của mô cứng

Mô cứng là một trong hai loại mô nâng đỡ của thực vật

Mô cứng cấu tạo bởi những tế bào chết có vách dày hóa gỗ ít nhiều, có nhiều ống nhỏ đi xuyên qua để cho những sự trao đổi có thể xảy ra được khi tế bào còn sống. Nhìn trước mặt thì những ống nhỏ để trao đổi hiện ra dưới dạng những lỗ thủng nhỏ. Mô cứng thường đặt sâu trong những cơ quan không còn khả năng mọc dài ra nữa.

2. Phân loại mô cứng

2.1. Tế bào mô cứng

Đây là các tế bào có đường kính đều bằng nhau, thường là hình khối nhiều mặt. Vách dày hóa gỗ nhiều và có ống nhỏ trao đổi. Trên vách dày, người ta nhận thấy có những vân tăng trưởng đồng tâm. Các tế bào này có thể đứng riêng lẻ như ở lá cây Tràm, hoặc đứng tụ họp thành từng đám gọi là tế bào đá. Ta thường gặp các tế bào đá trong thịt quả Lê (Pyrus pyrifolia Nakai), quả Na (Annona squamosa L.), lạo xạo dưới răng như sau khi ta nhai phải. Các tế bào mô cứng còn có thể tạo thành những lớp dày xung quanh các hạt hoặc thành hạch cứng của các quả hạch như Mận (Prunus salicina Lindl.), Đào (Prunus persica (L.) Batsch.), Trám (Canarium spp.), Táo ta (Ziziphus mauritiana Lam.), v.v…

Mô cứng
Tế bào mô cứng

2.2. Thể cứng

Là những tế bào mô cứng riêng lẻ tương đối lớn có khi phân nhánh. Thường có trong lá Chè (Camellia sinensis O. Ktze), cuống lá cây Ngọc lan ta (Michelia alba L.).

Mô cứng
Thể cứng

2.3. Sợi mô cứng

Cấu tạo bởi những tế bào dài hình thoi. Vách rất dày, ít nhiều hóa gỗ và có nhiều ống trao đổi đi xuyên qua. Cắt ngang thấy trong vách dày có nhiều vân tăng trưởng đồng tâm; khoang tế bào rất hẹp. Tuỳ theo vị trí người ta phân biệt hai loại sợi:

2.3.1. Sợi vỏ

Sợi vỏ ở trong phần vỏ của cây. Tuỳ theo vị trí, người ta lại chia ra làm ba loại nữa:

  • Sợi vỏ thật: Ở trong lớp vỏ theo đúng nghĩa thực vật, nghĩa là từ nội bì trở ra.
  • Sợi trụ bì: Sinh ra bởi sự biến đổi của các tế bào trụ bì.
  • Sợi libe: Ở trong libe ví dụ: Móng rồng (Artabotrys uncinatus Baill. ex. Merr.), Na (Annona squamosa L.), Dứa Mỹ (Agave Americana L.), v.v…), có thể kết tầng như ở thân cây Râm bụt (Hibiscus rosa- sinensis L.)
Mô cứng
Sợi libe

Đặc điểm của các sợi là rất dài và hẹp. Sợi vỏ Quế (Cinnamomum cassia Presl.) dài 0,5-0,7mm; sợi vỏ Canhkina (Cinchona spp.) dài 0,5-0,8mm; sợi Gai (Boehmeria nivea Gaud.) dài 60-250mm _ gấp 1000 lần bề ngang; sợi Gai dầu (Cannabis sativa L.) dài 10mm; sợi Lanh (Linum usitatissimum L.) 40mm. Đầu của sợi có thể nhọn hay tù; thể chất có thể khác nhau. Sợi mềm (Lanh, Gai) để dệt vải. Sợi cứng (Đay – Corchorus capsularis L., Tra làm chiếu – Hibiscus tiliaceus L.) dệt bao tải, bện thừng. Những sợi hóa gỗ có thể nhuộm xanh bởi phẩm lục iod

2.3.2. Sợi gỗ

Sợi gỗ ở trong phần gỗ của cây, vách tế bào hóa gỗ. Tế bào sợi gỗ cũng có hình thoi dài, vách dày.

Đặc điểm và phân loại mô cứng

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

 

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *