ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA LÁ CÂY

Lá cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây.

1. Định nghĩa

Lá cây là một cơ quan sinh dưỡng của cây mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối xứng qua một mặt phẳng và đảm nhận chức năng sinh dưỡng rất quan trọng như sự quang hợp, sự hô hấp và sự thoát hơi nước.

2. Các phần của lá

2.1. Các phần chính

Một lá điển hình thường có ba phần chính: phiến lá, cuống lá và bẹ lá. Phiến lá là phần rộng, mỏng và thường có màu xanh. Phiến lá được đính vào thân ở các mấu thân nhờ các cuống lá là phần hẹp và dày. Chúng ta có thể nhận thấy không phải tất cả các loại lá cây đều có màu xanh, hoặc đều rộng và mỏng. Có đôi khi lá không có cuống, trường hợp đó gọi là lá không cuống. Cuống lá rất đa dạng về chiều dài, độ dày và hình dạng. Bẹ lá là phần rộng ôm lấy thân. Một số cây thường có bẹ lá như các cây thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae).

2.2. Các phần phụ

Ngoài các phần chính, lá có thể có các phần phụ như: lá kèm, lưỡi nhỏ và bẹ chìa.

2.2.1. Lá kèm

Lá kèm là những bộ phận nhỏ, mỏng, mọc ở phía gốc cuống lá như các cây thuộc họ Bông (Malvaceae). Lá kèm thường mọc ở bên cạnh, có thể lớn hoặc nhỏ hơn lá, mọc nhanh (thường có hai lá) ở gốc của cuống lá, có khi lá kèm rụng sớm, ví dụ cây Đa búp đỏ (Ficus elastica Roxb. ex. Horn.).

Lá kèm có thể rời hoặc dính liền nhau như các lá kèm của một số cây thuộc họ Cà phê (Rubiaceae). Lá kèm có thể dính liền vào cuống lá như ở lá cây Hoa hồng (Rosa chinensis Jacq.). Cũng có thể gặp ở một số loài có lá kèm lớn, hình dạng tương tự như lá. Những đặc điểm đó rất có ích cho việc phân loại cây cỏ. Một số loài không có lá kèm hoặc lá kèm rụng sớm khi lá cây trưởng thành. Một số loài có lá kèm hình dạng giống phiến lá.

2.2.2. Lưỡi nhỏ

Lưỡi nhỏ là những bộ phận mỏng và nhỏ mọc ở chỗ nối liền phiến lá và bẹ lá. Ví dụ: họ Lúa (Poaceae), họ Gừng (Zingiberaceae), v.v…

2.2.3. Bẹ chìa

Bẹ chìa là phần màng mỏng ôm lấy thân cây ở phía trên chỗ cuống lá đính vào thân. Bẹ chìa là đặc điểm đặc trưng cho họ Rau giăm (Polygonaceae).

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

 

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *