CÁC LOẠI LÁ CÂY

PHÂN LOẠI LÁ CÂY DỰA TRÊN:

 • Sự phân nhánh của cuống lá
 • Hình dạng của phiến lá
 • Hình dạng gốc lá
 • Hình dạng ngọn lá
 • Hình dạng mép phiến lá

1. Sự phân nhánh của cuống lá

Căn cứ vào sự phân nhánh của cuống lá, thông thường lá được chia thành hai loại là lá đơn và lá kép.

Loại lá cây
Lá đơn và Lá kép

1.1. Lá đơn

Lá đơn là lá có cuống lá chỉ mang một phiến lá. Nách cuống lá có một chồi. Khi lá rụng thì cuống và phiến lá rụng cùng lúc, để lại vết sẹo trên thân hoặc cành.

Loại lá cây

1.2. Lá kép

Lá kép là lá có cuống lá phân nhánh, mỗi nhánh mang một phiến lá nhỏ gọi là lá chét.

Loại lá cây

Trong đó: 1. Lá kép hai lần; 2. Lá kép ba lần; 3. Cuống lá chét cấp một; 4. Cuống lá chét cấp hai; 5. Cuống lá chét cấp ba; 6. Lá chét.

Nhánh mang lá chét được gọi là cuống lá chét. Có hai loại lá kép là lá kép hình lông chim và lá kép hình chân vịt.

Lá kép hình lông chim là loại lá có cuống lá phân nhánh ở những điểm khác nhau, mỗi nhánh mang một lá chét, bản thân các lá chét này có thể lại là các lá kép một hoặc hai lần nữa để tạo nên lá kép hình lông chim một lần, hai lần, ba lần.

Lá kép hình chân vịt có các lá chét xuất phát một điểm chung ở đầu cuống lá, như ở lá cây Ngũ gia bì (Acanthopanax senticosus Rupr. et Maxim.)

2. Hình dạng của phiến lá

Hình dạng của phiến lá rất đa dạng, được mô tả kỹ và ứng dụng trong phân loại, gồm các loại chính sau:

Loại lá cây
Phân loại lá cây theo hình dạng phiến lá

Trong đó: A. Hình dải; B. Hình mác; C. Hình chữ nhật; D. Hình bầu dục; E. Hình trứng; F. Hình tam giác; G. Hình tròn; H. Hình thìa; I. Hình nêm; J. Hình lưỡi liềm.

 • Lá hình dải là lá hẹp, có chiều dài lớn hơn nhiều so với chiều rộng, gần như thẳng và kết thúc bởi gốc lá tù hoặc nhọn;
 • Lá hình chữ nhật có phiến lá hình chữ nhật, với hai cạnh gần như thẳng, gốc và ngọn lá tròn;
 • Lá hình bầu dục có phần rộng nhất ỏ giữa, thuôn dần về hai phía gốc và ngọn lá, thậm chí có thể có gốc và ngọn lá tròn;
 • Lá hình trứng có phần rộng hơn của phiến lá thường là nửa dưới với gốc lá tròn còn ngọn lá tù hoặc tròn;
 • Lá hình tròn có dạng gần giống như hình tròn;
 • Lá hình tam giác có dạng như hình tam giác;
 • Lá hình lưỡi liềm cố dạng như cái liềm, hơi giống lá hình mũi mác nhưng không cân;
 • Lá hình thìa có dạng giống chiếc thìa, rộng và tròn ở phía trên, thuôn dần về phía gốc lá;
 • Lá hình nêm có phiến lá thường hẹp, nửa phần trên hơi rộng hơn và thuôn dần về phía gốc;
Loại lá cây
Một số dạng phiến lá

Ngoài ra, còn có các dạng lá hình mũi mác ngược; hình trứng ngược v.v…

Phân loại lá cây dựa trên sự phân nhánh của cuống lá và hình dạng phiến lá./.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *