Tag: Phân loại mô thực vật

Phân loại mô thực vật

ỨNG DỤNG CỦA MÔ THỰC VẬT TRONG NGÀNH DƯỢC

1. Ứng dụng của mô thực vật: Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo của các loại mô khác nhau trong cơ thể thực vật sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác kiểm nghiệm dược liệu, đặc biệt là phương pháp kiểm nghiệm vi học. Ứng dụng của mô thực vật đóng vai......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ TIẾT

1. Định nghĩa mô tiết Mô tiết là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô tiết cấu tạo bởi những tế bào sống, có vách bằng cellulose tiết ra những chất được coi là cặn bã của cây như tinh dầu, nhựa, gôm, tanin, v.v… Thường các chất này không......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ DẪN

1. Định nghĩa mô dẫn Mô dẫn là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô dẫn được cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc song song với trục của cơ quan làm nhiệm vụ dẫn nhựa. Có hai loại nhựa: nhựa nguyên......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ CỨNG

1. Đặc điểm của mô cứng Mô cứng là một trong hai loại mô nâng đỡ của thực vật Mô cứng cấu tạo bởi những tế bào chết có vách dày hóa gỗ ít nhiều, có nhiều ống nhỏ đi xuyên qua để cho những sự trao đổi có thể xảy ra được khi tế bào còn......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ DÀY

1. Đặc điểm Mô dày là một trong hai loại mô nâng đỡ của thực vật. Mô dày được cấu tạo bởi các tế bào sống, có vách dày nhưng vẫn bằng cellulose, làm nhiệm vụ nâng đỡ cho cây. 2. Phân loại mô dày Bao gồm: Mô dày góc, mô dày tròn, mô dày phiến......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ NÂNG ĐỠ

1. Định nghĩa Mô nâng đỡ là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô nâng đỡ, còn gọi là mô cơ giới, cấu tạo bởi những tế bào có vách dày cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ, tựa như bộ xương của cây. 2. Phân loại Tuỳ theo bản chất......

PHÂN LOẠI LÔNG CHE CHỞ CỦA BIỂU BÌ

1. Khái niệm Lông che chở là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu Lông che chở là những tế bào biểu bì mọc dài ra ngoài để tăng cường vai trò bảo vệ, hoặc để giảm bớt sự thoát hơi nước. Tế bào của lông có......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI LỖ KHÍ

1. Đặc điểm Lỗ khí là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu. Cấu tạo bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bào lỗ khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA BIỂU BÌ

1. Đặc điểm cấu tạo Biểu bì là một trong hai loại mô che chở của thực vật, được cấu tạo bởi một lớp tế bào sống bao bọc các phần của cây. Vách ngoài của tế bào đã hóa cutin thành tầng cutin không thấm nước và khí, có thể nhuộm xanh bởi phẩm......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ CHE CHỞ

1. Định nghĩa Mô che chở là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô che chở là các mô được chuyển hóa từ mô phân sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận của cây chống tác dụng có hại của môi trường ngoài như sự xâm nhập của......