ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ CHE CHỞ

1. Định nghĩa

Mô che chở là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý

Mô che chở là các mô được chuyển hóa từ mô phân sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận của cây chống tác dụng có hại của môi trường ngoài như sự xâm nhập của các giống ký sinh, điều hòa sự bay hơi nước quá mạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Mô che chở ở mặt ngoài của các cơ quan của cây, các tế bào xếp xít nhau và vách tế bào biến thành một chất không thấm nước và khí.

2. Phân loại

2.1. Biểu bì

Biểu bì cấu tạo bởi một lớp tế bào sống bao bọc các phần của cây. Vách ngoài của tế bào biểu bì đã hóa cutin thành tầng cutin không thấm nước và khí, có thể nhuộm xanh bởi phẩm lục iot hoặc xanh methylen.

Chất cutin do chất tế bào tạo ra thấm qua vách cellulose ra ngoài. Tầng cutin dày hay mỏng tuỳ theo điều kiện khí hậu, ở khí hậu khô khan thì tầng cutin dày, ở khí hậu ẩm ướt thì tầng cutin mỏng. Tầng cutin có thể lồi lên trước mặt mỗi tế bào như ở lá Côca, hoặc có những đường vân đặc sắc cho một số cây.

Ở các cây họ Lúa (Poaceae), họ cỏ tháp bút (Equisetaceae), vách tế bào biểu bì có thể khảm thêm chất silic, làm cho mặt ngoài các lá cây đó thường nháp và sắc; mép lá các cây họ Lúa (Poaceae) đôi khi rất sắc có thể cứa đứt da khi chạm vào. Ở ngoài mặt thân cây Mía (Saccharum officinarum L.), quả Bí đỏ (Cucurbita maxima L.), biểu bì phủ thêm một lớp sáp trông như phấn trắng.

Trên biểu bì còn có hai bộ phận rất quan trọng đối với việc kiểm nghiệm dược liệu đó là:

2.2. Bần và thụ bì

  • Bần: Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào chết, bao bọc các phần già của cây.
  • Thụ bì: Là một lớp mô che chở phủ thêm lên mặt ngoài lớp bần.
  • Chu bì: Tập hợp của ba lớp bần, tầng sinh bần và lục bì.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *