Tag: Phân loại mô thực vật

Phân loại mô thực vật

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ MỀM

1. Định nghĩa Mô mềm là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý. Mô mềm gồm những tế bào sống chưa phân hóa nhiều, vách vẫn mỏng và bằng cellulose; có nhiệm vụ liên kết các mô khác với nhau, đồng thời còn làm chức năng đồng hóa hay dự trữ.......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ PHÂN SINH

1. Định nghĩa Mô phân sinh là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý. Mô phân sinh cấu tạo bởi những tế bào non chưa phân hóa, vách mỏng bằng cellulose, không có dự trữ dinh dưỡng, xếp xít vào nhau, không để hở những khoảng gian bào. Các tế......

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔ THỰC VẬT

1. Khái niệm Mô thực vật Các cơ quan của cây (rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt) có hình thái rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu cấu tạo giải phẫu bên trong thì sẽ nhận thấy chúng được cấu tạo từ những đơn vị cấu trúc tương tự nhau – đó là......