CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA RỄ CÂY

1. Đặc điểm

Rễ cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây thường phức tạp, đa dạng, phụ thuộc vào môi trường và thích nghi với chức năng sinh lý của mỗi loại.

Khi quan sát cấu tạo giải phẫu, người ta thường cắt dọc hoặc cắt ngang rễ cây, tẩy, nhuộm và soi dưới kính hiển vi quang học. Để phân biệt các loại cấu tạo cấp một của rễ cây và cấp hai trong sự phát triển của cá thể, rễ cây có hai giai đoạn phát triển: giai đoạn kéo dài do hoạt động của mô phân sinh ngọn và giai đoạn tăng chiều ngang do hoạt động của mô phân sinh bên. Cây lớp Ngọc lan có cả hai giai đoạn phát triển, còn cây lớp Hành chỉ có một giai đoạn phát triển, rễ có chiều ngang ổn định.

2. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

2.1. Cấu tạo cấp một

Cấu tạo này gặp ở cả hai loại cây lớp Ngọc lan và lớp Hành. Vi phẫu được cắt ngang ở miền lông hút. Rễ cây có cấu tạo đối xứng tỏa tròn, gồm 3 phần:

  • Tầng lông hút: Tầng này tương ứng với lớp tế bào biểu bì của thân cây. Bao gồm những tế bào ngoài cùng kéo dài ra, có vách mỏng bằng cellulose. Vùng lông hút thường có đường kính và độ dài không đổi. Vùng này đảm nhiệm chức năng quan trọng nhất của rễ cây.
  • Vỏ cấp một: do tầng sinh vỏ của mô phân sinh đầu ngọn rễ sinh ra.
  • Trụ giữa: chiếm vị trí trung tâm của rễ, gồm trụ bì, hệ thống dẫn, tia ruột và mô mềm ruột.

2.2. Cấu tạo cấp hai

Ở các cây lớp Hành, rễ chỉ có cấu tạo cấp một trong suốt đời sống của cá thể. Đa số các cây lớp Ngọc lan có cấu tạo cấp hai để phù hợp với sự phát triển của cây, trừ một vài trường hợp cây chỉ có cấu tạo cấp một như ở lớp Hành. Khi cây tiếp tục sinh trưởng, kích thước tế bào lớn lên, vách tế bào dày lên, mức độ hóa gỗ và hóa bần tăng lên. Khi những lá đầu tiên xuất hiện thì trong rễ đã chuyển sang cấu tạo cấp hai.

2.3. Cấu tạo cấp ba

Ở các rễ củ, mô dự trữ rất phát triển. Các mô dự trữ đó do mô phân sinh cấp hai phát triển tạo thành. Ngoài ra, ở một số cây, các rễ củ còn có cấu tạo đặc biệt do những vòng tầng phát sinh mới xuất hiện và hoạt động_đó là cấu tạo cấp ba.

Cấu tạo giải phẫu của rễ cây./.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *