CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Cấu tạo của tế bào thực vật

Tế bào thực vật cũng như tế bào động vật, trong đa số trường hợp đều có một cấu trúc rõ rệt, có nghĩa là nó luôn được tạo nên từ một số thành phần. Sơ đồ cấu tạo của tế bào thực vật:

Cấu tạo của tế bào thực vật
Cấu tạo của tế bào thực vật

Trong đó:

1. Vách tế bào (màng cellulose);

2. Phiến giữa pectin;

3. Gian bào;

4. Sợi liên bào;

5. Màng nguyên sinh chất;

6. Màng không bào;

7. Không bào;

8. Chất tế bào;

9. Giọt dầu;

10. Ti thể;

11. Lục lạp;

12. Hạt trong lục lạp;

13. Hạt tinh bột;

14. Nhân;

15. Màng nhân;

16. Hạch nhân;

17. Lưới nhiễm sắc của nhân

Trên tiêu bản cắt ngang, qua vùng mô phân sinh ngọn rễ, các tế bào mô phân sinh có đường kính khoảng 20 – 30 μm, xếp xít vào nhau, cách nhau bởi một vách mỏng pecto-cellulose. Phía trong vách là thể nguyên sinh (bao gồm chất tế bào, nhiều thể sống nhỏ như thể tơ, thể ribo, thể golgi, thể lạp, không bào, những thể vùi không ưa nước dưới dạng những giọt dầu, tinh bột, tinh thể) và nhân với một hay hai hạch nhân. Chất nguyên sinh, các thể sống nhỏ và nhân là những phần sống còn không bào, thể vùi và vách tế bào là phần không sống.

2. Các thành phần chính trong cấu tạo của tế bào thực vật

Tế bào thực vật gồm các phần chính sau:

  • Thể nguyên sinh
  • Nhân tế bào
  • Vách tế bào thực vật
Cấu tạo của tế bào thực vật
Cấu tạo của tế bào thực vật

Ba thành phần chính này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thành một tế bào thực vật hoàn chỉnh./.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *