Khái niệm tế bào thực vật

Tế bào là đơn vị cấu tạo giải phẫu sinh lý cơ bản của các cơ thể sống

1. Tế bào có những đặc trưng sau:

  • Đặc trưng của tế bào là thực hiện mọi quá trình trao đổi chất: hô hấp, chuyển hoá, vận động (di chuyển tế bào và các thành phần bên trong tế bào), có màng chắn chọn lọc và tồn tại tính di truyền (chứa chương trình mã hóa và truyền vật liệu di truyền). Tế bào có thể sinh sản và chỉ xuất hiện nhờ quá trình phân chia của tế bào tồn tại trước. Các đặc trưng này tạo nên một khái niệm tế bào thực vật đầy đủ và hoàn chỉnh.
  • Các nhóm sinh vật khác nhau có sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của tế bào và tính đa dạng trong các nhóm tế bào, dẫn đến sự phân hóa của các cơ quan và các mô có bản chất tương đối chuyển hóa.
  • Tế bào của sinh vật tiền nhân (vi khuẩn, khuẩn lam) chưa có nhân điển hình, chỉ có vùng nhân tương ứng với nhân của sinh vật có nhân điển hình.
  • Tế bào nhân thực (ở các sinh vật còn lại) có nhân điển hình, có màng nhân, dịch nhân và 1-2 hạch nhân. Tế bào Thực vật, Nấm, vi khuẩn có vỏ cứng. Tế bào Thực vật có không bào, lục lạp. Tế bào Nấm có thể có 1, 2 hoặc nhiều nhân.

2. Nghiên cứu tế bào:

Việc nghiên cứu tế bào – đơn vị cấu trúc cơ bản của sinh vật – hình thành một lĩnh vực khoa học gọi là tế bào học và được trình bày chi tiết ở một số chuyên khảo và những tác phẩm tổng quan.

Khái niệm tế bào thực vật./.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *