KHÁI NIỆM NHÂN TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Nhân tế bào của tế bào thực vật

Tất cả các tế bào Thực vật (trừ nhóm Procaryota) đều chứa một khối hình cầu ở trong tế bào, gọi là nhân tế bào của tế bào thực vật. Năm 1831 nhà thực vật học Anh Brown lần đầu tiên đã tìm thấy nhân trong tế bào của cây Lan.

Mỗi tế bào thường chỉ có một nhân. Tế bào Vi khuẩn không có nhân điển hình chỉ có chất nhân khuyếch tán trong chất tế bào. Tế bào của Tảo lam cũng không có nhân nhưng có thể trung tâm. Tế bào của các loài Tảo và Nấm có một hoặc nhiều nhân; ở một số loài Nấm, có giai đoạn tế bào hai nhân (Nấm túi và Nấm đảm).

2. Cấu tạo nhân tế bào

Cấu tạo nhân tế bào gồm ba phần:

  • Màng nhân
  • Chất nhân
  • Hạch nhân

Nhân tế bào của tế bào thực vật thường hình cầu có khi kéo dài ra trong các tế bào hẹp dài, hoặc nhân dẹt, hình đĩa ở những tế bào già.

Nhân tế bào của tế bào thực vật
Hình dạng nhân tế bào

Kích thước trung bình của nhân từ 5 đến 50μm. Nhân rất nhỏ ở một số loài Nấm (0,5-3μm) và rất lớn ở một số cây thuộc lớp Tuế (500-600μm). Giữa thể tích của nhân và thể tích của chất tế bào có một tỷ lệ nhất định gọi là “tỷ số nhân – chất tế bào”.

Đôi khi nhân bị lôi cuốn bởi sự chuyển động của chất tế bào hoặc di chuyển tới chỗ mà hoạt động của tế bào mãnh liệt nhất.

Nhân ở trạng thái nghỉ giữa hai lần phân chia gồm màng nhân, chất nhân và 1-2 hạch nhân.

KHÁI NIỆM NHÂN TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *