CẤU TẠO NHÂN TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Cấu tạo nhân tế bào thực vật

Cấu tạo nhân tế bào thực vật gồm ba phần chính:

  • Màng nhân
  • Chất nhân
  • Hạch nhân

Nhân tế bào có vai trò sinh lý quan trọng đặc biệt trong đời sống của tế bào. Nó có nhiệm vụ chủ yếu duy trì và truyền các thông tin di truyền. Ngoài ra nhân cũng có vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất và tham gia các quá trình tổng hợp của tế bào.

Nhân tế bào còn có vai trò rất lớn trong việc điều hòa các sản phẩm quang hợp trong việc tạo thành tinh bột.

2. Đặc điểm cụ thể của cấu tạo nhân tế bào thực vật

2.1. Màng nhân

Là một màng kép gồm hai lớp (lipoprotein) cách nhau bởi một khoảng rỗng (200-300Å). Màng này có cùng dạng siêu hiển vi như màng kép của mạng lưới nội chất, hơn nữa hai loại này có thể liên tục với nhau vì mạng lưới nội chất cũng được nối liền với các sợi liên bào, hình như có một hệ thống màng liên tục tồn tại giữa các nhân của tế bào lân cận, trên màng nhân có các lỗ nhỏ, qua đó nội dung của nó hòa lẫn với chất tế bào bao quanh.

Màng nhân có tính chất tạm thời, nó sẽ biến đổi khi nhân phân chia, ở cuối pha đầu, màng nhân phá vỡ bằng những thực thể của mạng lưới nội chất; ở pha cuối, các thực thể tương tự hợp nhất lại, bao quanh các thể nhiễm sắc và tạo ra màng mới bao quanh nhân con.

2.2. Chất nhân

Là một chất phức tạp gồm dịch nhân và chất nhiễm sắc. Gọi là chất nhiễm sắc vì nó dễ bắt màu trong các phương pháp nhuộm tế bào; nó thường ở dưới dạng những hạt rất nhỏ hay xếp thành hình mạng lưới. Khi nhân bước vào phân chia, chất nhiễm sắc sẽ chuyển thành thể nhiễm sắc có số lượng và hình thể đặc trưng cho từng loài. Chất nhân có độ pH acid 4-5 và có độ chiết quang lớn hơn chất tế bào.

Tỷ lệ protein trong chất tế bào cao hơn trong nhân. Một trong những chất khác nhau quan trọng về mặt hóa học giữa nhân và chất tế bào là bản chất và lượng các acid nucleic. Acid desoxyribonucleic (ADN) là đặc điểm riêng biệt của nhân (Mirsky và Osawa, 1961) và được coi là thể mang chất di truyền. Số lượng tương đối của ADN trong mỗi nhân tuỳ thuộc vào mức độ đa bội thể trong cơ thể. Acid ribonucleic (ARN) trong chất tế bào thường phong phú hơn trong nhân và trong phạm vi nhân thì nó là thành phần đặc trưng cho hạch nhân.

2.3. Hạch nhân

Trong mỗi nhân thường có một hai khối hình cầu chiết quang hơn chất nhân, gọi là hạch nhân. Nó là một tổ chức không có màng riêng và bị biến mất ở pha đầu, nhưng xuất hiện lại ở pha cuối của sự phân chia nhân.

Hạch nhân rất giàu ARN, nó tham gia tổng hợp ARN và protid. Nhân chứa 80% protein, 5% là phospholipid, 10% ADN, 3,7% ARN và 1,3% ion kim loại, trong đó ADN, ARN là thành phần quan trọng nhất quyết định vai trò sinh lý quan trọng của nhân.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

 

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *