CÁC LOẠI CÂY VÀ CÁCH PHÂN NHÁNH CỦA THÂN CÂY

1. Cách phân nhánh của thân cây

Dựa trên đặc điểm của thân cây có thể ứng dụng phân loại cây và chỉ ra cách phân nhánh của thân cây.

Thân cây có thể phân nhánh theo nhiều kiểu khác nhau. Có ba cách phân nhánh của thân cây:

  • Thân phân nhánh lưỡng phân: Thân cây phân đôi thành hai nhánh bằng nhau; các nhánh đó lại rẽ đôi và tiếp tục như vậy mãi mãi. Ví dụ: Thông đất (Lycopodiella cernua (L.) Pic.—Serm), Quyển bá (Selaginella tamariscina Spring.).
  • Thân đơn trục: Thân cây phát triển mạnh còn cành mọc ở bên thân cây. Đó là thân cây trục đơn.
  • Thân hợp trục: Thân cây ngừng phát triển, cành mọc theo hướng của thân cây rồi lại ngừng phát triển. Cành sau lại tiếp tục mọc theo hướng của cành trước rồi lại ngừng phát triển

2. Các loại cây

  • Cây gỗ to có thân gỗ phát triển nhiều, sống nhiều năm và chỉ phân nhánh từ một chiều cao nào đó thôi. Ví dụ: Sấu (Dracontomelon duperreanum Pierre), Nhãn (Dimocarpus longan Lour.).
  • Cây nhỡ, có thân gỗ phân nhánh ngay từ gốc và chỉ cao độ 4m.
  • Cây nhỏ, cũng phân nhánh ngay từ gốc, nhưng thấp hơn cây nhỡ.
  • Cây bụi, gồm hai phần: phần dưới sống dai và hóa gỗ; phần trên thuộc cỏ và sống nhiều năm. Chiều cao khoảng 1m. Ví dụ: Sim (Rhodomyrtus tomemtosa (Ait.) Hassk.), Mua (Melastoma candidum D. Don).
  • Cây bụi nhỏ cũng sống nhiều năm, phần hóa gỗ sống nhiều năm, phần ngọn không hóa gỗ sống hằng năm. Ví dụ: Cỏ lào (Chromolaena odorata King et Robinson).
  • Cây cỏ (thảo) có thể sống một năm như cây Lúa, sống hai năm như cây Cà rốt (Daucus carota L.) hoặc sống lâu năm.

Người ta dùng những ký hiệu riêng để chỉ những cây nói trên. Ví dụ: cây sống một năm hoặc hai năm được ký hiệu bằng hình tròn trong có một hoặc hai chấm.

Các loại cây và cách phân nhánh của thân cây./.

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *