Tag: Mô thực vật

Mô thực vật

ỨNG DỤNG CỦA MÔ THỰC VẬT TRONG NGÀNH DƯỢC

1. Ứng dụng của mô thực vật: Nghiên cứu về hình thái và cấu tạo của các loại mô khác nhau trong cơ thể thực vật sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác kiểm nghiệm dược liệu, đặc biệt là phương pháp kiểm nghiệm vi học. Ứng dụng của mô thực vật đóng vai......

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI ỐNG NHỰA MỦ

1. Đặc điểm Ống nhựa mủ là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, ống nhựa mủ là những ống dài hẹp phân nhánh rất nhiều, chứa bên trong chất lỏng màu trắng như sữa gọi là nhựa mủ. Ống nhựa mủ có một lớp chất tế bào phủ lên vách bằng cellulose; ở......

ĐẶC ĐIỂM CỦA TÚI TIẾT VÀ ỐNG TIẾT

1. Đặc điểm Túi tiết và ống tiết là một trong năm loại Mô tiết. Túi tiết và ống tiết là những lỗ hổng hình cầu hay hình trụ, được bao bọc bởi các tế bào tiết và chứa những chất do các tế bào đó tiết ra. Trên một vi phẫu cắt ngang, rất khó......

ĐẶC ĐIỂM CỦA TẾ BÀO TIẾT

1. Đặc điểm của tế bào tiết Tế bào tiết là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, tế bào tiết được tạo nên từ những tế bào riêng lẻ ở rải rác trong mô mềm. Về hình dạng và kích thước, các tế bào tiết không khác các tế bào mô......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ TIẾT

1. Định nghĩa mô tiết Mô tiết là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô tiết cấu tạo bởi những tế bào sống, có vách bằng cellulose tiết ra những chất được coi là cặn bã của cây như tinh dầu, nhựa, gôm, tanin, v.v… Thường các chất này không......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA LIBE TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm và vai trò Libe là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Libe trong mô dẫn có nhiệm vụ dẫn nhựa luyện_ là dung dịch các chất hữu cơ do lá đã đúc luyện được nhờ hiện tượng quang hợp. Libe trong mô dẫn có cấu tạo phức tạp, bao gồm:......

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA MẠCH THÔNG

1. Đặc điểm của mạch thông Mạch thông là một trong ba thành phần của Gỗ trong mô dẫn. Đặc điểm của Mạch thông _ mạch gỗ là những tế bào dài trung bình 10 – 15cm, có thể dài tới 3 – 5m ở các dây leo, xếp nối tiếp nhau thành dãy dọc trong cây. Đó......

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA MẠCH NGĂN

1. Đặc điểm cấu tạo của mạch ngăn Mạch ngăn là một trong ba thành phần của Gỗ trong mô dẫn. Mạch ngăn được cấu tạo từ các tế bào đó còn các vách ngăn ngang, có hình thoi, chết, hai đầu nhọn xếp nối tiếp nhau thành một hệ thống dẫn truyền. Nhựa nguyên......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA GỖ TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm của gỗ trong mô dẫn Gỗ là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Gỗ trong mô dẫn thường bị nhuộm xanh trong phương pháp nhuộm kép. Gỗ là một mô phức tạp, bao gồm ba thành phần chính: Mạch ngăn hoặc mạch thông, sợi gỗ và mô mềm gỗ.......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ DẪN

1. Định nghĩa mô dẫn Mô dẫn là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô dẫn được cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc song song với trục của cơ quan làm nhiệm vụ dẫn nhựa. Có hai loại nhựa: nhựa nguyên......