Enter your keyword

Tags: Chuyên đề dược liệu tốt nghiệp

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT Tên khoa học: Tên: Achyranthes bidentata Họ Việt Nam: Họ rau Dền Họ Latin: Amaranthaceae Phân bố: Việt Nam Bộ phận dùng: Rễ của cây Ngưu tất. Thành phần hoá học chính: Saponin (thủy phân cho các sapogenin là acid oleanolic); ecdysteron, inokosteron Phương pháp kiểm nghiệm:… View more

098.572.9595