Vệ hài cánh vàng, Vệ hài gratrix
Rate this post

Paphiopedilum gratrixianum Rolfe: Vệ hài cánh vàng, Vệ hài gratrix. Một loài Lan hài rất đẹp của Việt Nam.

vệ hài cánh vàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here