Enter your keyword

Đa Dạng Sinh Học

Cây Trôm Quí

Cây Trôm Quí

Cây Trôm quí, Chữ “quí” ở đây là cao quý/tráng lệ (nobilis), chứ không phải quý hiếm. Ngoài được dùng làm thuốc, thì người ta thường đánh những cây lớn từ rừng về bán/trồng làm cảnh. Cây còn được bán nhiều qua Trung Quốc, để trồng ở các công viên/cơ quan. Cây hay mọc trên… View more

  • 1
  • 2
098.572.9595