Cây Mạy nương, Nghiến giả hạt có lông

Mạy nương, Nghiến giả hạt có lông: Diplodiscus trichospermus (Merr.) Y.Tang, M.G.Gilbert & Dorr.

Nghỉ 2-9, lang thang một buổi KBTTN Thần Sa – Phượng Hoàng. Vừa bước chân vào rừng, gặp ngay loài cây nằm trong Sách đỏ Việt Nam này đang đúng mùa nở hoa. Theo mình, loài này hiếm thì chắc đúng, chứ còn quý thì cũng chẳng quý lắm đâu. Có khi, chẳng phải dân không biết nó nằm trong Sách đỏ, mà một số bác quản lý cũng còn chẳng biết nó là cây gì, thì bảo tồn làm sao đây?

cây mạy nương

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *