Tag: Cơ quan sinh dưỡng thực vật

Cơ quan sinh dưỡng thực vật

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA LÁ CÂY

Lá cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. 1. Định nghĩa Lá cây là một cơ quan sinh dưỡng của cây mọc có hạn trên thân cây, có cấu tạo đối xứng qua một mặt phẳng và đảm nhận chức năng sinh dưỡng rất quan trọng như sự quang hợp, sự hô......

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA THÂN CÂY

1. Định nghĩa Thân cây là một trong những cơ quan sinh dưỡng quan trọng của cây. Thân cây là cơ quan sinh dưỡng của cây, thường mọc ở trên không, từ dưới lên trên, có nhiệm vụ mang lá, hoa, quả và dẫn nhựa đi khắp cây. 2. Các phần của thân cây Các......

PHÂN LOẠI VÀ MÔ TẢ MỘT SỐ LOẠI RỄ CÂY

Trong tự nhiên có rất nhiều loại rễ cây khác nhau. Sự khác nhau này phụ thuộc vào khả năng thích ứng với môi trường và chức phận sinh lý của từng loại rễ cây. Phân loại rễ cây bao gồm: 1. Rễ trụ Rễ chính được phát triển từ rễ phôi, hướng thẳng từ......

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHẦN CỦA RỄ CÂY

1. Định nghĩa Rễ cây là cơ quan sinh trưởng của cây, thường mọc ở dưới đất, từ trên xuống. Rễ không bao giờ mang lá. Rễ không có chất diệp lục trừ rễ khí sinh của họ Lan (Orchidaceae). Nhiệm vụ của rễ cây: Hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan trong nước......

CƠ QUAN SINH DƯỠNG CỦA THỰC VẬT

1. Sự phân hóa Ở Thực vật bậc cao, đã bắt đầu có sự phân hóa thành các cơ quan có cấu tạo và chức năng chuyên biệt; hình thành nên khái niệm cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của thực vật. Bắt đầu từ đại diện nguyên thủy nhất của thực......