Hội chứng QT ngắn

Hội chứng QT ngắn là một bệnh di truyền được đặc trưng bằng hội hộp, ngất và nguy cơ
SCD tăng lên, liên quan đến khoảng QTc ≤340 ms (25,26).

Đó là một điều kiện hiếm. Có dữ liệu hạn chế về ý nghĩa tiên đoán của nó, đặc biệt khi không có VA. EPS xâm lấn đã cho thấy khả năng dễ bị VF gây ra ở hầu hết bệnh nhân, tuy nhiên ý nghĩa lâm sàng của phát hiện này vẫn chưa được biết (305). Liệu pháp quinidin có thể cung cấp một số bảo vệ chống lại VA; Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu để đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào (305,306).


Khuyến cáo cho ngất do QT ngắn

COR LOE Khuyến cáo
IIb C-EO Cấy ICD có thể được xem xét ở các bệnh nhân có
mẫu QT ngắn và ngất được nghi ngờ do căn
nguyên rối loạn nhịp.
Xem tư liệu hỗ Tần suất hội chứng QT ngắn rất thấp, dao động từ
trợ 20 Online. 0,02% đến 1,63% (305,307-312). Không có bằng
chứng cho thấy ngất ở bệnh nhân với mẫu QT ngắn
là một yếu tố nguy cơ bị ngừng tim khi không có VT
hoặc VF được chứng minh bằng tư liệu. Do đó, cấy
ICD có thể được giới hạn ở những bệnh nhân ngất
nghi ngờ do rối loạn nhịp, đặc biệt khi có tiền sử gia
đình có SCD (306).

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *