Enter your keyword

Cây Trôm Quí

Cây Trôm Quí

Rate this post

Cây Trôm quí, Chữ “quí” ở đây là cao quý/tráng lệ (nobilis), chứ không phải quý hiếm. Ngoài được dùng làm thuốc, thì người ta thường đánh những cây lớn từ rừng về bán/trồng làm cảnh. Cây còn được bán nhiều qua Trung Quốc, để trồng ở các công viên/cơ quan. Cây hay mọc trên núi đá vôi ở miền Bắc Việt Nam.

098.572.9595