CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC VẬT

1. Phương pháp hình thái (Morphology)

Là phương pháp dựa vào đặc điểm bên ngoài của cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của thực vật. Trong phân loại, nghiên cứu cơ quan sinh sản là không thể thiếu vì đặc điểm của nó liên quan chặt chẽ với bộ mã di truyền và ít biến đổi theo điều kiện môi trường sống. Việc so sánh các đặc điểm, hình thái trong phân loại gọi là so sánh hình thái. Là phương pháp kinh điển, vẫn sử dụng phổ biến hiện nay.

2. Phương pháp giải phẫu (Anatomy)

Là phương pháp dựa vào các đặc điểm cấu tạo bên trong của tế bào, mô và các cơ quan của cây cỏ. Việc nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu có thể xác lập được mối quan hệ họ hàng gần gũi giữa các họ như họ Trám (Burseraceae), họ Cam (Rutaceae), họ Thanh thất (Simaroubaceae) và họ Xoan (Meliaceae), hay bậc phân loại thấp hơn như xác lập các tiêu chuẩn phân loại cho các chi, loài trong một họ. Việc so sánh các đặc điểm giải phẫu trong phân loại gọi là So sánh giải phẫu. Phương pháp này cần có sự hỗ trợ đắc lực của các dụng cụ quang học như kính lúp, kính hiển vi, kính hiển vi điện tử.

3. Phương pháp sinh hóa học (Biochemistry)

Căn cứ vào các sản phẩm chiết ra từ các cây cỏ hay từ các nhóm cây. Có thể xác định được mối quan hệ họ hàng gần gũi giữa chúng, như các cây họ Trúc đào (Apocynaceae) thường chứa Glycosid tim, các cây họ Cải (Brassicaceae) thường có chứa tế bào Myrozin.

4. Phương pháp phôi sinh học (Embryology)

Sử dụng các đặc điểm phát triển của phôi. Có thể xác định nguồn gốc và quan hệ họ hàng của cây cỏ.

5. Phương pháp cổ thực vật học (Paleobotany)

Dựa vào các mẫu vật hóa thạch. Có thể xác định mối quan hệ họ hàng và nguồn gốc phát triển của cây cỏ.

6. Phương pháp địa lý học (Geography)

Dựa vào sự phân bố của các quần thể và quần xã thực vật để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

7. Phương pháp phấn hoa học (Palynology)

Dựa vào đặc điểm cấu tạo phấn hoa của cây cỏ. Phấn hoa thường bền với các điều kiện biến đổi của môi trường.
Ngày nay, với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật, ngày càng có nhiều phương pháp được áp dụng mang lại dẫn liệu đáng tin cậy như dựa trên tế bào học, miễn dịch học, AND, lai ghép, v.v…

Xem thêm bài viết liên quan:

Copy vui lòng ghi nguồn duoclieu.edu.vn

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *