Tag: Phân loại lá cây

Phân loại lá cây

CÁC HÌNH THÁI BIẾN ĐỔI CỦA LÁ (LÁ BIẾN ĐỔI)

Dựa trên sự phân nhánh của cuống lá, lá được chia thành hai loại là lá đơn và lá kép 1. Các hình thái biến đổi của lá (Lá biến đổi) Lá biến đổi hình dạng hay cấu tạo (biến đổi từng phần hay toàn bộ) để thích nghi với hoàn cảnh sống và chức năng.......

PHÂN LOẠI LÁ CÂY

PHÂN LOẠI LÁ CÂY DỰA TRÊN: Sự phân nhánh của cuống lá Hình dạng của phiến lá Hình dạng gốc lá Hình dạng ngọn lá Hình dạng mép phiến lá 1. Hình dạng gốc lá Phân loại lá cây theo hình dạng của gốc lá, có các loại sau: Gốc lá hình tim với phiến lá giống......

CÁC LOẠI LÁ CÂY

PHÂN LOẠI LÁ CÂY DỰA TRÊN: Sự phân nhánh của cuống lá Hình dạng của phiến lá Hình dạng gốc lá Hình dạng ngọn lá Hình dạng mép phiến lá 1. Sự phân nhánh của cuống lá Căn cứ vào sự phân nhánh của cuống lá, thông thường lá được chia thành hai loại là......