Tag: Mô tiết

Mô tiết

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI ỐNG NHỰA MỦ

1. Đặc điểm Ống nhựa mủ là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, ống nhựa mủ là những ống dài hẹp phân nhánh rất nhiều, chứa bên trong chất lỏng màu trắng như sữa gọi là nhựa mủ. Ống nhựa mủ có một lớp chất tế bào phủ lên vách bằng cellulose; ở......

ĐẶC ĐIỂM CỦA TÚI TIẾT VÀ ỐNG TIẾT

1. Đặc điểm Túi tiết và ống tiết là một trong năm loại Mô tiết. Túi tiết và ống tiết là những lỗ hổng hình cầu hay hình trụ, được bao bọc bởi các tế bào tiết và chứa những chất do các tế bào đó tiết ra. Trên một vi phẫu cắt ngang, rất khó......

ĐẶC ĐIỂM CỦA TẾ BÀO TIẾT

1. Đặc điểm của tế bào tiết Tế bào tiết là một trong năm loại Mô tiết. Về mặt cấu tạo, tế bào tiết được tạo nên từ những tế bào riêng lẻ ở rải rác trong mô mềm. Về hình dạng và kích thước, các tế bào tiết không khác các tế bào mô......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ TIẾT

1. Định nghĩa mô tiết Mô tiết là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô tiết cấu tạo bởi những tế bào sống, có vách bằng cellulose tiết ra những chất được coi là cặn bã của cây như tinh dầu, nhựa, gôm, tanin, v.v… Thường các chất này không......