Tag: Mô dẫn

Mô dẫn

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA LIBE TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm và vai trò Libe là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Libe trong mô dẫn có nhiệm vụ dẫn nhựa luyện_ là dung dịch các chất hữu cơ do lá đã đúc luyện được nhờ hiện tượng quang hợp. Libe trong mô dẫn có cấu tạo phức tạp, bao gồm:......

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA MẠCH THÔNG

1. Đặc điểm của mạch thông Mạch thông là một trong ba thành phần của Gỗ trong mô dẫn. Đặc điểm của Mạch thông _ mạch gỗ là những tế bào dài trung bình 10 – 15cm, có thể dài tới 3 – 5m ở các dây leo, xếp nối tiếp nhau thành dãy dọc trong cây. Đó......

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA MẠCH NGĂN

1. Đặc điểm cấu tạo của mạch ngăn Mạch ngăn là một trong ba thành phần của Gỗ trong mô dẫn. Mạch ngăn được cấu tạo từ các tế bào đó còn các vách ngăn ngang, có hình thoi, chết, hai đầu nhọn xếp nối tiếp nhau thành một hệ thống dẫn truyền. Nhựa nguyên......

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA GỖ TRONG MÔ DẪN

1. Đặc điểm của gỗ trong mô dẫn Gỗ là một trong hai thành phần quan trọng của Mô dẫn. Gỗ trong mô dẫn thường bị nhuộm xanh trong phương pháp nhuộm kép. Gỗ là một mô phức tạp, bao gồm ba thành phần chính: Mạch ngăn hoặc mạch thông, sợi gỗ và mô mềm gỗ.......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ DẪN

1. Định nghĩa mô dẫn Mô dẫn là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô dẫn được cấu tạo bởi những tế bào dài xếp nối tiếp nhau thành từng dãy dọc song song với trục của cơ quan làm nhiệm vụ dẫn nhựa. Có hai loại nhựa: nhựa nguyên......