Enter your keyword

Tags: Dược liệu

Ma Hoàng

Ma Hoàng

Thông tin khoa học về cây Ma Hoàng Bộ phận trên mặt đất đã phơi hoặc sấy khô của cây thảo Ma hoàng (Ephedra sinica Staff.), Mộc tặc ma hoàng (Ephedra equisetina Bunge.), Trung gian ma hoàng (Ephedra intermedia Schrenk. et C. A. Meyer); họ Ma hoàng (Ephedraceae). Mô tả Thảo ma hoàng: Là những… View more

098.572.9595