Enter your keyword

Tags: Dược liệu

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT Tên khoa học: Tên: Achyranthes bidentata Họ Việt Nam: Họ rau Dền Họ Latin: Amaranthaceae Phân bố: Việt Nam Bộ phận dùng: Rễ của cây Ngưu tất. Thành phần hoá học chính: Saponin (thủy phân cho các sapogenin là acid oleanolic); ecdysteron, inokosteron Phương pháp kiểm nghiệm:… View more

DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM

DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM Tên khoa học: Tên: Panax ginseng Họ Việt Nam: Họ Nhân sâm Họ Latin: Araliaceae Phân bố: Nước ta chưa trồng được cây này. Dược liệu nhập từ các nước khác. Cây mọc hoang và được trồng ở đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô cũ…… View more

DƯỢC LIỆU MA HOÀNG

DƯỢC LIỆU MA HOÀNG

Dược liệu chứa Alcaloid DƯỢC LIỆU MA HOÀNG Tên khoa học: Tên: Ephedra sinica Họ Việt Nam: Họ Ma hoàng Họ Latin: Ephedraceae Phân bố: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan. Ma hoàng chưa thấy mọc hoang và trồng ở nước ta. Bộ phận dùng: Phần trên mặt đất của cây Ma hoàng. Đôi khi dùng… View more

Ma Hoàng

Ma Hoàng

Thông tin khoa học về cây Ma Hoàng Bộ phận trên mặt đất đã phơi hoặc sấy khô của cây thảo Ma hoàng (Ephedra sinica Staff.), Mộc tặc ma hoàng (Ephedra equisetina Bunge.), Trung gian ma hoàng (Ephedra intermedia Schrenk. et C. A. Meyer); họ Ma hoàng (Ephedraceae). Mô tả Thảo ma hoàng: Là những… View more

DƯỢC LIỆU MÃ TIỀN

DƯỢC LIỆU MÃ TIỀN

Dược liệu chứa Alcaloid DƯỢC LIỆU MÃ TIỀN 1. Tên khoa học: Tên: Strychnos nux-vomica Họ Việt Nam: Họ Mã tiền Họ Latin: Loganiaceae 2. Phân bố: Strychnos nux-vomica mọc nhiều ở Ấn Độ, Malaysia,Thái lan. Mọc hoang ở các vùng núi nước ta, có nhiều ở vùng núi phía nam. Các loài Mã Tiền… View more

098.572.9595