Enter your keyword

Tags: Dược liệu

DƯỢC LIỆU ĐẠI HỒI

DƯỢC LIỆU ĐẠI HỒI

Dược liệu chứa Tinh dầu DƯỢC LIỆU ĐẠI HỒI 1. Tên khoa học: Tên: Illicium verum Họ Việt Nam: họ Hồi Họ Latin: Illiciaceae 2. Phân bố: Cây được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc nước ta đặc biệt là Lạng Sơn. Hồi còn được trồng ở Trung Quốc (Quảng Tây, Nam… View more

DƯỢC LIỆU BÌNH VÔI

DƯỢC LIỆU BÌNH VÔI

Dược liệu chứa Alcaloid DƯỢC LIỆU BÌNH VÔI 1. Tên khoa học: Tên: Stephania glabra Họ Việt Nam: Họ Tiết dê Họ Latin: Menispermaceae 2. Phân bố: Cây phân bố khá rộng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Thường gặp ở các vùng núi đá vôi như Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lạng… View more

DƯỢC LIỆU HỌC

DƯỢC LIỆU HỌC

Dược liệu học là gì? Dược liệu học tiếng Anh là “Pharmacognosy”. Tên gọi này do Seydler đưa ra vào năm 1815. Được ghép từ 2 từ Hy Lạp: pharmakon nghĩa là nguyên liệu làm thuốc và gnosis nghĩa là hiểu biết. Nội dung nghiên cứu? Đây là môn học nghiên cứu về sinh học… View more

DƯỢC LIỆU MÃ ĐỀ

DƯỢC LIỆU MÃ ĐỀ

Dược liệu chứa Carbohydrat DƯỢC LIỆU MÃ ĐỀ 1. Tên khoa học: Tên: Plantago major Họ Việt Nam: Họ Mã đề Họ Latin: Plantaginaceae 2. Phân bố: Mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi. 3. Bộ phận dùng: Toàn cây, lá và hạt của cây Mã đề. 4. Thành phần hoá học chính: –… View more

DƯỢC LIỆU BẠCH CHỈ

DƯỢC LIỆU BẠCH CHỈ

Dược liệu chứa Coumarin DƯỢC LIỆU BẠCH CHỈ 1. Tên khoa học: Tên: Angelica dahurica Họ Việt Nam: Họ Hoa tán Họ Latin: Apiaceae 2. Phân bố: Cây được trồng nhiều nơi ở Việt Nam, cả đồng bằng lẫn miền núi. Trồng cây giống ở vùng núi cao đảm bảo chất lượng dược liệu. Dược… View more

098.572.9595