Enter your keyword

Tags: dược liệu chứa coumarin

CÂY MÙ U

CÂY MÙ U

CÂY MÙ U – Semen calophylli Tên khoa học:Calophyllum inophyllum L. họ Măng cụt – Guttiferae (=Clusiaceae)             Dược liệu là hạt cây mù u Đặc điểm thực vật             Cây gỗ to cao 10 – 20m, đường kính 30 – 40cm. Vỏ cây tiết một chất nhựa màu vàng xanh. Lá thuôn dài, phía cuống thắt… View more

TIỀN HỒ

TIỀN HỒ

TIỀN HỒ Radix Peucedani Dược liệu là rễ phơi khô của cây Tiền Hồ, tên khoa học là: Peucedanum decursivum Maxim họ Hoa tán – Apiaceae. hoặc Peucedanum praeruptorum Dunn 1,Đặc điểm thực vật             Cây thuộc thảo mọc thẳng đứng có thể cao đến 1,5m, thân có các rãnh dọc. Lá xẻ 2 lần lông chim,… View more

BẠCH CHỈ

BẠCH CHỈ

BẠCH CHỈ Radix Angelicae dahuricae Dược liệu là rễ phơi khô của cây bạch chỉ, Có hai thứ : Angelica dahurica (Fiseh. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f họ Hoa Tán-Apiaceae Angelica dahurica (Lisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.var . formosana (Boiss) Shan et Yuan. 1,Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo, thân rỗng, mặt ngoài màu tím hồng,… View more

BA DÓT

BA DÓT

BA DÓT Herba Eupatorii ayapanae Tên khoa học: Eupatorium ayapana Vent. Họ: Cúc-Asteraceae Dược liệu là bộ phận trên mặt đất phơi khô hoặc tươi của cây ba dót hoặc bả dột có nơi gọi là mần tươi tía 1.Đặc điểm thực vật. Cây thuộc thảo cao 30-50 cm. Thân tròn, đường kính 2-3mm. Đốt… View more

098.572.9595