Tag: Dược liệu chứa carbohydrat

Dược liệu chứa carbohydrat

MẠCH NHA

Thông tin khoa học của  MẠCH NHA Fructus Hordei germinatus Mạch nha là hạt (về phương diện thực vật học thì gọi là quả) nẩy mầm phơi khô của cây đại mạch – Hordeum vulgare L. ; họ Lúa – Poaceae. Cây đại mạch là một loại cây ngũ cốc, mọc hàng năm. Mỗi năm thế giới sản......

CÂY SẮN DÂY

Thông tin khoa học của CÂY SẮN DÂY             Cát căn (Radix Puerariae) là dược liệu chế biến từ củ sắn dây – Pueraria thomsonii Benth., họ Đậu – Fabaceae. Một số tài liệu Trung Quốc thì ghi loài Pueraria lobata (Willd.) Ohwi hoặc P. pseudohirsuta Tang et Wang. Đặc điểm thực vật             Cây Sắn dây là một......

DƯỢC LIỆU CÁT CĂN

Dược liệu chứa Carbohydrat DƯỢC LIỆU CÁT CĂN Tên khoa học: Tên: Pueraria thomsonii Benth. (Rễ củ đã phơi hay sấy khô của cây Sắn dây – Radix Puerariae) Họ Việt Nam: Họ Đậu Họ Latin: Fabaceae Phân bố: Pueraria DC. là chi nhỏ, gồm các loài là dây leo quấn, phân bố chủ yếu ở......

DƯỢC LIỆU MÃ ĐỀ

Dược liệu chứa Carbohydrat DƯỢC LIỆU MÃ ĐỀ 1. Tên khoa học: Tên: Plantago major Họ Việt Nam: Họ Mã đề Họ Latin: Plantaginaceae 2. Phân bố: Mọc hoang và được trồng ở nhiều nơi. 3. Bộ phận dùng: Toàn cây, lá và hạt của cây Mã đề. 4. Thành phần hoá học chính: –......