Tag: Cấu tạo cấp hai của thân cây

Cấu tạo cấp hai của thân cây

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CẤP HAI CỦA THÂN CÂY

Cấu tạo cấp hai của thân cây lớp Ngọc lan bao gồm ba phần chính: 1. Tầng phát sinh ngoài Là tầng phát sinh bần – lục bì, đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo cấp hai của thân cây. Tầng phát sinh ngoài có vị trí không cố định trong vỏ cấp một,......

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CẤP HAI VÀ BA CỦA THÂN CÂY

Cấu tạo cấp hai và ba của thân cây 1. Đặc điểm cấu tạo cấp hai của thân cây Ở các cây lớp Ngọc lan, cấu tạo cấp hai của thân cây cũng tương tự như rễ ở đặc điểm phát triển theo chiều ngang nhờ hoạt động của hai vòng mô phân sinh cấp......