Tế bào Thực Vật

Tế bào Thực Vật

Khái niệm tế bào thực vật

Tế bào là đơn vị cấu tạo giải phẫu sinh lý cơ bản của các cơ thể sống 1. Tế bào có những đặc trưng sau: Đặc trưng của tế bào là thực hiện mọi quá trình trao đổi chất: hô hấp, chuyển hoá, vận động (di chuyển tế bào và các thành phần bên......

Sơ lược lịch sử về tế bào thực vật

1. Lịch sử về tế bào thực vật 1.1. Khái niệm tế bào Sơ lược lịch sử về tế bào thực vật gắn liền với tên tuổi của hai nhà sinh vật học Đức vào đầu thế kỉ 19 là Schwann và Schleiden, những người đã đề ra thuyết tế bào: tất cả các sinh......