Ve Sầu – Platypleura hilpa Walker

Ve SầuPlatypleura hilpa Walker, 1850, Cicadidae | Hanoi – Vietnam.

ve sầu
Hình ảnh: Ve Sầu

Một em ve sầu bay vào nhà, đang tiện máy ảnh nên chụp em nó vài kiểu. Mà hễ cứ chụp xong loài sinh vật nào, mình cũng tò mò muốn biết tên khoa học của nó. Mặc dù không nghiên cứu về côn trùng học, sau một hồi lọ mọ cũng biết được tên khoa học của em nó là Platypleura hilpa Walker (Cicadidae).

con ve sầu

Đây là 1 trong 8 loài thuộc chi Platypleura, và 1 trong 137 loài ve ở đã ghi nhận ở Việt Nam (số loài khá lớn, ~5% tổng số loài ve trên thế giới).

Không rõ tên Việt Nam của em nó là gì, mình tạm gọi là Ve sầu vàng (English name: Golden Cicada; Chinese name: Hoàng huệ cô – 黃蟪蛄).

con ve sầu

Loài này được Walker mô tả năm 1850, và thu được mẫu (con cái) đầu tiên ở Việt Nam năm 1861 bởi Deyrolle. Có phân bố khá rộng ở Việt Nam. Ngoài Việt Nam ra, còn có thể gặp loài này ở China, Taiwan, Japan.

con ve sầu

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *