Tam thất hoang, Bình biên Tam thất

Tam thất hoang, Bình biên Tam thất (Panax stipuleanatus H.T.Tsai & K.M.Feng). Một loài cũng CỰC HIẾM như loài Sâm Vũ diệp. Gặp được loài này ở tự nhiên là một điều không hề dễ dàng gì. Hai loài này còn hiếm hơn cả Sâm Ngọc Linh – Panax vietnamensis Ha & Grushv.

tam thất hoang

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *