Tag: Vai trò của nhân tế bào

Vai trò của nhân tế bào

CẤU TẠO NHÂN TẾ BÀO CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Cấu tạo nhân tế bào thực vật Cấu tạo nhân tế bào thực vật gồm ba phần chính: Màng nhân Chất nhân Hạch nhân Nhân tế bào có vai trò sinh lý quan trọng đặc biệt trong đời sống của tế bào. Nó có nhiệm vụ chủ yếu duy trì và truyền các thông......