Tag: Túi tiết

Túi tiết

ĐẶC ĐIỂM CỦA TÚI TIẾT VÀ ỐNG TIẾT

1. Đặc điểm Túi tiết và ống tiết là một trong năm loại Mô tiết. Túi tiết và ống tiết là những lỗ hổng hình cầu hay hình trụ, được bao bọc bởi các tế bào tiết và chứa những chất do các tế bào đó tiết ra. Trên một vi phẫu cắt ngang, rất khó......