Tag: Tinh thể

Tinh thể

ĐẶC ĐIỂM THỂ VÙI TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm thể vùi Thể vùi là một phần cấu tạo của thể nguyên sinh. Thể vùi trong tế bào thực vật là những thể nhỏ bé trong chất tế bào và là những chất dự trữ hay cặn bã. 2. Các loại thể vùi 2.1. Thể vùi loại tinh bột Đây là loại chất dự......