Tag: Thể nguyên sinh

Thể nguyên sinh

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÔNG BÀO TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm của không bào Không bào là một phần cấu tạo của thể nguyên sinh trong tế bào thực vật. Không bào trong tế bào thực vật là những khoảng trống trong chất tế bào, chứa đầy chất lỏng gọi là dịch không bào hay dịch tế bào. Toàn bộ các không bào trong một......

ĐẶC ĐIỂM THỂ VÙI TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm thể vùi Thể vùi là một phần cấu tạo của thể nguyên sinh. Thể vùi trong tế bào thực vật là những thể nhỏ bé trong chất tế bào và là những chất dự trữ hay cặn bã. 2. Các loại thể vùi 2.1. Thể vùi loại tinh bột Đây là loại chất dự......

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ LẠP TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Đặc điểm của Thể lạp Thể lạp trong tế bào thực vật là những thể nhớt, chúng có thể biểu hiện những biến đổi hình thể dạng amip. Về mặt siêu cấu trúc, người ta thấy rằng lạp có màng giới hạn bên ngoài, thường là màng kép, có thể có một hệ thống......

ĐẶC ĐIỂM CHẤT TẾ BÀO TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

1. Tính chất vật lý: Chất tế bào là một trong bốn thành phần của thể nguyên sinh, đặc điểm chất tế bào trong tế bào thực vật: Chất tế bào là một chất lỏng, nhớt, đàn hồi, không màu, trong suốt, giống như lòng trắng trứng. Tuy trong thành phần có vào khoảng 80%......

CẤU TẠO CỦA THỂ NGUYÊN SINH

1. Đặc điểm cấu tạo của thể nguyên sinh Thể nguyên sinh, còn gọi là chất nguyên sinh, là nội dung của tế bào trừ nhân, được bao quanh bởi vách tế bào. Cấu tạo của thể nguyên sinh gồm: Chất tế bào Các thể sống nhỏ (thể tơ, thể ribo, thể golgi, thể lạp)......