Tag: Sự tiến hóa của trụ giữa

Sự tiến hóa của trụ giữa

SỰ TIẾN HÓA CỦA TRỤ GIỮA

SỰ TIẾN HÓA CỦA TRỤ GIỮA TỪ LOÀI QUYẾT TỚI LỚP NGỌC LAN 1. Sự tiến hóa đầu tiên của trụ giữa Ở các loài thực vật đầu tiên sống ở trên cạn như các loài Quyết, các mô dẫn làm thành một dải đặc trong phần trung tâm của thân, đó là trụ giữa......