Tag: Mô cứng

Mô cứng

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI MÔ CỨNG

1. Đặc điểm của mô cứng Mô cứng là một trong hai loại mô nâng đỡ của thực vật Mô cứng cấu tạo bởi những tế bào chết có vách dày hóa gỗ ít nhiều, có nhiều ống nhỏ đi xuyên qua để cho những sự trao đổi có thể xảy ra được khi tế bào còn......

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI MÔ NÂNG ĐỠ

1. Định nghĩa Mô nâng đỡ là một trong sáu loại mô thực vật dựa theo chức phận sinh lý Mô nâng đỡ, còn gọi là mô cơ giới, cấu tạo bởi những tế bào có vách dày cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ, tựa như bộ xương của cây. 2. Phân loại Tuỳ theo bản chất......