Tag: Lỗ khí

Lỗ khí

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI LỖ KHÍ

1. Đặc điểm Lỗ khí là một trong hai bộ phận quan trọng của Biểu bì đối với việc kiểm nghiệm Dược liệu. Cấu tạo bởi hai tế bào hình hạt đậu gọi là tế bào lỗ khí mang nhiều lạp lục, úp vào nhau bởi mặt lõm, để hở một khe nhỏ gọi là khe......