Tag: Hươu và Nai

Hươu và Nai

HƯƠU VÀ NAI

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA HƯƠU VÀ NAI Hươu, nai cho chúng ta nhiều vị thuốc quý – Lộc nhung (Cornu cervi parvum): Lộc do hươu, nai đực cung cấp, còn hươu cái không cho ra lộc nhung. – Gạc là sừng hươu, nai già dùng để nấu cao ban long. Hươu và nai sừng......