Tag: Dược liệu chứa Tanin

Dược liệu chứa Tanin

CÂY MĂNG CỤT

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY MĂNG CỤT Pericarpium Garciniae mangostanae Dược liệu là vỏ quả của cây măng cụt Garcinia mangostana L. Họ Bứa Clusiaceae Đặc điểm thực vật             Cây to. Vỏ chứa một chất gôm màu vàng. Lá dai, hoa đơn tính hay lưỡng tính 4 lá đài, 4 cánh hoa, nhiều nhị.......

CÂY ỔI

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY ỔI Turio Psidii Dược liệu là chồi kèm theo 2 – 4 lá đã mở của cây ổi Psidium guyava L Họ Sim Myrtaceae. Đặc điểm thực vật             Cây cao 4 – 5m, cành non có 4 cạnh. Lá đơn, mọc đối, hình bầu dục. Lá non phủ lông......

NGŨ BỘI TỬ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA NGŨ BỘI TỬ Galla             Có hai loại ngũ bội tử Âu và ngũ bội tử Á.  Ngũ bội tử Âu là tổ tạo nên của một loài côn trùng cánh màng – Cynips gallae tinctoriae Olivier khi loài côn trùng này chích để đẻ trứng trên chồi cây sên – Quercus lusitanica Lamk.......