Enter your keyword

Tags: Dược liệu chứa Saponin

CÂY NGƯU TẤT

CÂY NGƯU TẤT

Thông tin khoa học của CÂY NGƯU TẤT Radix Achyranthis bidentatae Dược liệu là rễ đã chế biến của cây ngưu tất Achyranthis bidentata Blume., họ Dền Amaranthaceae. Ngưu tất đã được chính thức đưa vào Dược điển II Việt Nam tập 3 năm 1994. Đặc điểm thực vật Cây thuộc thảo cao khoảng 1m. Thân mảnh,… View more

BỒ KẾT

BỒ KẾT

CÂY BỒ KẾT Fructus Gleditschiae Bộ phận dùng là quả của cây Bồ kết Gleditschia fera (Lour.) Merr. (Gleditschia australis Hemsl., G. sinensis Lam.) Họ Vang Caesalpiniaceae.   1.Đặc điểm thực vật Cây to, có gai phân nhánh. Lá kép lông chim. Cuống chung có lông và rãnh dọc. Có 6-8 đôi lá chét dài 25 mm, rộng 15… View more

CÁT CÁNH

CÁT CÁNH

CÂY CÁT CÁNH Radix Platycodi Dược liệu là rễ của cây cát cánh Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC, họ Hoa chuông Campanulaceae. 1.,Đặc điểm thực vật và phân bố Cây thảo sống dai. Thân cao 50-80 cm. Lá gần như không cuống mọc đối hoặc vòng 3-4 chiếc, phiến lá hình trứng dài 3-6 cm rộng… View more

VIỄN CHÍ

VIỄN CHÍ

CÂY VIỄN CHÍ Radix Polygalae Viễn chí là rễ phơi khô của một số loài thuộc chi Polygala. Dược điển Việt Nam in lần thứ nhất và Dược điển Trung Quốc quy định hai loài: Viễn chí lá nhỏ – Polygala tenuifolia Willd. hoặc viễn chí Sibêri –Polygala sibirica L. , Dược điển nhiều nước khác thì qui định… View more

CAM THẢO

CAM THẢO

CÂY CAM THẢO Radix Glycyrrhizae Dược điển Việt Nam quy định dùng 2 loại: Glycyrrhiza glabra L Họ Đậu – Fabaceae Glycyrrhiza uralensis Fisher 1.Đặc điểm thực vật:  Cây nhỏ mọc nhiều năm, có một hệ thống rễ và thân ngầm rất phát triển. Thân ngầm dưới đất có thể đâm ngang đến 2 mét…. View more

DƯỢC LIỆU RAU MÁ

DƯỢC LIỆU RAU MÁ

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU RAU MÁ Tên khoa học: Tên: Centella asiatica Họ Việt Nam: Họ Hoa tán Họ Latin: Apiaceae Phân bố: Loài liên nhiệt đới, mọc hoang khắp nơi, chỗ ẩm mát. Thu hái cây quanh năm, thường dùng tươi. Bộ phận dùng: Toàn cây – Herba Centellae Asiaticae, thường có… View more

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU NGƯU TẤT Tên khoa học: Tên: Achyranthes bidentata Họ Việt Nam: Họ rau Dền Họ Latin: Amaranthaceae Phân bố: Việt Nam Bộ phận dùng: Rễ của cây Ngưu tất. Thành phần hoá học chính: Saponin (thủy phân cho các sapogenin là acid oleanolic); ecdysteron, inokosteron Phương pháp kiểm nghiệm:… View more

DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM

DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM

Dược liệu chứa Saponin DƯỢC LIỆU NHÂN SÂM Tên khoa học: Tên: Panax ginseng Họ Việt Nam: Họ Nhân sâm Họ Latin: Araliaceae Phân bố: Nước ta chưa trồng được cây này. Dược liệu nhập từ các nước khác. Cây mọc hoang và được trồng ở đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Liên Xô cũ…… View more

  • 1
  • 2
098.572.9595