Enter your keyword

Tags: Dược liệu chứa carbohydrat

TẢO BẸ

TẢO BẸ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA TẢO BẸ Laminaria             Tảo bẹ thuộc ngành Tảo nâu – Phaeophyta. Một số loài được dùng trong y học: Laminaria saccharina Lam., L.japonica Aresch., họ Tảo bẹ – Laminariaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố Tảo bẹ có tản dẹt nom như lá, dài 1-15m, rộng 20-50cm, có màu nâu, có bộ phận hình… View more

THẠCH

THẠCH

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA THẠCH Agar-Agar Nguồn gốc             Thạch là sản phẩm chế từ một số tảo biển thuộc ngành tảo đỏ-Rhodophyta.             Trên thế giới người ta có thể chế thạch từ các loại tảo thuộc các chi khác nhau như: Gelidium, Phyllophora, Furacellaria, Euchema, Ahnfeltia, Pterocladia…             Ở nước ta “rau câu”… View more

CÂY MÃ ĐỀ

CÂY MÃ ĐỀ

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY MÃ ĐỀ Semen et Folium Plantaginis             Dược liệu là hạt và lá của cây mã đề – Plantago major L., họ Mã đề – Plantaginaceae.             Trên thế giới có các loài như: P.media L., P.lanceolata L., P.psyllium L., P.depressa Willd … cũng được sử dụng. Đặc điểm thực vật và phân bố.             Cây thuộc thảo, sống dai, thân… View more

CÂY BẠCH CẬP

CÂY BẠCH CẬP

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY BẠCH CẬP Rhizoma Bletiae Dược liệu là thân rễ chế biến từ cây bạch cập Bletia striata (Thunb.) Reichb., họ Lan Orchidaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố.             Cây bạch cập thuộc loại thảo, sống nhiều năm, cao khoảng 90 cm, mọc hoang và được trồng ở những nơi… View more

CÂY SÂM BỐ CHÍNH

CÂY SÂM BỐ CHÍNH

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA CÂY SÂM BỐ CHÍNH Radix Hibisci sagittifolii             Dược liệu là rễ củ của cây sâm bố chính – Abelmoschus sagittifolius (Kurz.) Merr. họ Bông – Malvaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây thuộc thảo cao 0,5-1 m, sống nhiều năm, mọc đứng yếu ớt. Thân có lông. Lá mọc… View more

GÔM ARABIC

GÔM ARABIC

THÔNG TIN KHOA HỌC CỦA GÔM ARABIC Gummi Arabicum             Gôm arabic là chất tiết ra và để khô từ thân và cành của cây Acacia verek Guill và Perr. (= Acacia senegal (L.) Willd.), họ Trinh Nữ – Minosaceae. Đặc điểm thực vật và phân bố Thuộc loại cây nhỡ cao 4-5 m có gai ngắn và cong…. View more

CÂY BÔNG

CÂY BÔNG

Thông tin khoa học của CÂY BÔNG Gossypium             Cây bông thuộc  chi Gossypium; họ bông – Malvaceae. Bông  có nhiều thứ do lai tạo từ  4 loài chính: herbaceum L. arboreum L. barbadense L. hirsutum L. Hai loài trên thuộc nguồn gốc châu Á. Hai loài  dưới   thuộc nguồn gốc châu Mỹ. Đặc điểm thực vật và phân bố            … View more

CÂY TRẠCH TẢ

CÂY TRẠCH TẢ

Thông tin khoa học của CÂY TRẠCH TẢ Rhizoma Alismatis Dược liệu là thân rễ gọt vỏ phơi hay sấy khô của cây trạch tả Alisma plantago aquatica L., Họ Trạch tả Alismataceae.             Trạch tả Trung quốc là loài A.orientalis (Sam.) Juzep. Đặc điểm thực vật và phân bố             Cây thảo cao 0,6-1… View more

HOÀI SƠN

HOÀI SƠN

Thông tin khoa học của HOÀI SƠN Rhizoma Dioscorae persimilis Hoài sơn là thân rễ đã chế biến của cây củ mài Dioscorea persimilis Prain et Burkill Họ Củ nâu Dioscoreaceae.   Đặc điểm thực vật và phân bố Dây leo quấn sang phải. Thân rễ phình thành củ ăn sâu xuống đất khó đào, củ hình… View more

CÂY Ý DĨ

CÂY Ý DĨ

Thông tin khoa học của CÂY Ý DĨ Semen Coicis Dược liệu là hạt của cây ý dĩ còn gọi là bo bo  Coix lachryma jobi L. var. ma-yuen họ Lúa Poaceae. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ PHÂN BỐ             Cây thảo sống hàng năm, cao chừng 1-1,5 m. Thân nhẵn bóng có vạch dọc. Thân có phân… View more

  • 1
  • 2
098.572.9595