Tag: Cây Thảo Quyết Minh

Cây Thảo Quyết Minh

CÂY THẢO QUYẾT MINH

Thông tin khoa học của CÂY THẢO QUYẾT MINH Semen Cassiae torae Thảo quyết minh là hạt phơi khô của cây thảo quyết minh Cassia tora L., Họ Vang Caesalpiniaceae. 1.Đặc điểm thực vật và phân bố Thảo quyết minh là một cây nhỏ cao 30 – 90cm hoặc hơn, mọc hoang ở nhiều nơi nước ta, Campuchia,......