Tag: Cây Rau Nghễ

Cây Rau Nghễ

CÂY RAU NGHỄ

Thông tin khoa học của CÂY RAU NGHỄ Herba Polygoni hydropiperis Dược liệu là bộ phận trên mặt đất của rau nghễ Polygonum hydropiper L họ Rau răm Polygonaceae.   1.Đặc điểm thực vật. Cỏ mọc hoang, mọc hàng năm, cao đến 70cm. Thân mềm có khía rãnh, phân nhánh, lúc non có màu xanh,......