Tag: Cách phân nhánh của thân cây

Cách phân nhánh của thân cây

CÁC LOẠI CÂY VÀ CÁCH PHÂN NHÁNH CỦA THÂN CÂY

1. Cách phân nhánh của thân cây Dựa trên đặc điểm của thân cây có thể ứng dụng phân loại cây và chỉ ra cách phân nhánh của thân cây. Thân cây có thể phân nhánh theo nhiều kiểu khác nhau. Có ba cách phân nhánh của thân cây: Thân phân nhánh lưỡng phân: Thân......